Paraceratherium

พาราเซอราเธอเรียม(Paraceratherium)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

มีชื่อที่คุ้นเคยกันดีคืออินดริโคเทอเรียม เป็นสัตว์กินพืชขนาดยักษ์ที่สูง 8 เมตร  หนักกว่า 30 ตัน ทำให้มันปราศจากนักล่าที่จะกินมันเป็นอาหาร เคยเดินอยู่บนพื้นดินทั่วทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียเมื่อราว 28 ล้านปีก่อน แตมันก็ต้องสญูพันธ์ุไปจากโลกเมื่อ 23 ลา้นปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลื่่ยนแปลงอย่างรุนแร [อ่านเพิ่มเติม]

กวางไอริช-Mec

กวางไอริช (Megaloceros giganteus)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

กวางไอริช : กวางที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูญพันธุ์ไปเมื่อ 7,700 ปีก่อน กวางไอริชหรือกวางยักษ์อาศัยในแถบยูเรเชียตั้งแต่ประเทศไอแลนด์ไปจนถึงเบงกอลในยุค Pleitocene ถึงช่วงต้นยุค Holocene  จากการศึกษาโครงกระดูกมันมีชีวิตอยู่ในช่วง 5,700 BC หรือ 7,700 ปีที่แล้ว มันสูงถึง 2.1 เมตร หรือ ราวๆ 7 ฟุต วัดจากเท้าถึงไ [อ่านเพิ่มเติม]

mammoth

ช้างแมมมอธ(Mammoth)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

ช้างแมมมอธ : สูญพันธ์ 10,000 ปีก่อน เป็นช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อ 20,000 ปีก่อน แต่สูญพันธุ์ไปเพราะถูกมนุษย์ยุค หินล่า แม้ก่อนหน้านี้จะมีการสันนิษฐานสาเหตุการตายของมันว่า เกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจึงทำให้ล้มตาย แต่หลังจากมีการค้นพบสุสานช้างขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอาวูธยุคหินจำนวนมาก [อ่านเพิ่มเติม]

Bird-Dodo

นกโดโด้ (Bird Dodo)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

นกโดโด้ : สูญพันธุ ตอนปลายของศตวรรษที่ 17 นกโดโด้หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Raphus Cucullatus เป็นนกที่บินไม่ได้ แหล่งที่อยู่อาศัยคือ หมู่เกาะเมอริตัส เป็นนกในตระกูลเดียวกันกับนกพิราบและนกนางแอ่น สูงประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต) กินผลไม้เป็นอาหารและมักทำรังบนพื้นดิน นกโดโด้มักจะได้เป็นสัญลักษณ์ของการสูญ [อ่านเพิ่มเติม]