Paraceratherium

พาราเซอราเธอเรียม(Paraceratherium)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

มีชื่อที่คุ้นเคยกันดีคืออินดริโคเทอเรียม เป็นสัตว์กินพืชขนาดยักษ์ที่สูง 8 เมตร  หนักกว่า 30 ตัน ทำให้มันปราศจากนักล่าที่จะกินมันเป็นอาหาร เคยเดินอยู่บนพื้นดินทั่วทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียเมื่อราว 28 ล้านปีก่อน แตมันก็ต้องสญูพันธ์ุไปจากโลกเมื่อ 23 ลา้นปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลื่่ยนแปลงอย่างรุนแร [อ่านเพิ่มเติม]

กวางไอริช-Mec

กวางไอริช (Megaloceros giganteus)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

กวางไอริช : กวางที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูญพันธุ์ไปเมื่อ 7,700 ปีก่อน กวางไอริชหรือกวางยักษ์อาศัยในแถบยูเรเชียตั้งแต่ประเทศไอแลนด์ไปจนถึงเบงกอลในยุค Pleitocene ถึงช่วงต้นยุค Holocene  จากการศึกษาโครงกระดูกมันมีชีวิตอยู่ในช่วง 5,700 BC หรือ 7,700 ปีที่แล้ว มันสูงถึง 2.1 เมตร หรือ ราวๆ 7 ฟุต วัดจากเท้าถึงไ [อ่านเพิ่มเติม]

mammoth

ช้างแมมมอธ(Mammoth)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

ช้างแมมมอธ : สูญพันธ์ 10,000 ปีก่อน เป็นช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อ 20,000 ปีก่อน แต่สูญพันธุ์ไปเพราะถูกมนุษย์ยุค หินล่า แม้ก่อนหน้านี้จะมีการสันนิษฐานสาเหตุการตายของมันว่า เกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจึงทำให้ล้มตาย แต่หลังจากมีการค้นพบสุสานช้างขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอาวูธยุคหินจำนวนมาก [อ่านเพิ่มเติม]

Bird-Dodo

นกโดโด้ (Bird Dodo)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

นกโดโด้ : สูญพันธุ ตอนปลายของศตวรรษที่ 17 นกโดโด้หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Raphus Cucullatus เป็นนกที่บินไม่ได้ แหล่งที่อยู่อาศัยคือ หมู่เกาะเมอริตัส เป็นนกในตระกูลเดียวกันกับนกพิราบและนกนางแอ่น สูงประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต) กินผลไม้เป็นอาหารและมักทำรังบนพื้นดิน นกโดโด้มักจะได้เป็นสัญลักษณ์ของการสูญ [อ่านเพิ่มเติม]

Origin of Life

กำเนิดของสิ่งมีชีวิต (Origin of Life)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

ในปัจจุบันยังไม่ทราบว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกเกิดขึ้นมาในโลกได้อย่างไร ดังนั้นจึงมีผู้ตั้งสมมติฐานไว้หลายอย่างคือ 1. SPONTANEOUS GENERATION เป็นสมมติฐานที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต นักปราชญ์สมัยก่อนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากดินและน้ำ อาริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีกกล่าวว่า ปลาส่วนมากเจริญจากไ [อ่านเพิ่มเติม]

ปลาดาว

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

มิถุนายน 10, 2017 CUdSyA 0

           สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นต่ำ ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่าง  แข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกาย และ บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก เพื่อป้องกัน อันตราย และใช้ยึดของกล้ามเนื้อ  นักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหล [อ่านเพิ่มเติม]

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

มิถุนายน 10, 2017 CUdSyA 0

           สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นสูงมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อน มีกระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง      [อ่านเพิ่มเติม]