สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

           สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นต่ำ ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่าง  แข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกาย และ บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก เพื่อป้องกัน อันตราย และใช้ยึดของกล้ามเนื้อ  นักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่า   อาศัยอยู่ในน้ำ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นพวกๆ ดังนี้

–          พวกฟองน้ำ                                    

–          พวกลำตัวกลวง                                   

–          พวกหนอนตัวแบน

–          พวกหนอนตัวกลม                          

–          พวกลำตัวเป็นปล้อง                            

–          พวกมีขาเป็นข้อ

–          พวกหอยและหมึก                        

–          พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*