Smilodon1

สไมโลดอน(Smilodon)

มิถุนายน 17, 2017 CUdSyA 0

สไมโลดอน (Smilodon) หรือที่เรารู้จักกันดีคือเสือเขี้ยวดาบ เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงเรื่องเขี้ยวดาบของมัน ฟอสซิลของมันค้นพบที่ทวีปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ เดิมเป็นสัตว์ประถิ่นของอเมริกาใต้ มีชีวิตอยู่เมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนปลายยุคนีโอจีน มีความยาว 2 เมตร ดังนั้นสไมโลดอนถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มาก มันมี [อ่านเพิ่มเติม]