เสือดำ (black leopard)

เสือดำ

แม้จะดูเหมือนเป็นสัตว์ต่างชนิดกัน ด้วยสีผิวที่ต่างกันอย่างชัดเจน ทว่าแท้จริงแล้ว เสือดำเป็นเสือชนิดเดียวกันกับเสือดาว (ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera Pardus) หากแต่การที่ผิวหนังของมันมีเม็ดสีมากเกินไป ทำให้มันมีขนสีดำสนิทแทนที่จะเป็นรอยขยุ้มดำบนพื้นสีเหลือง เหมือนเสือดาว

เสือดำ

เสือดาวเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการขึ้นในเขตร้อนและแพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วทั้งเขตร้อน เขตอบอุ่นและเขตหนาว มันเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่อยู่ในกลุ่มเสือขนาดใหญ่ (Panthera) ซึ่งมีทั้งหมดห้าชนิด อันประกอบด้วย เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว เสือจาร์กัวและเสือดาวหิมะ ซึ่งเสือดาวเป็นเสือขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการกระจายพันธุ์มากที่สุด

เสือดำ

เสือดาวที่อยู่ในเขตร้อนจะมีสีเข้มกว่าเสือในเขตหนาว อันเป็นกฎธรรมชาติที่สัตว์ในเขตร้อนจะมีสีเข้มกว่าสัตว์เขตหนาว ยิ่งในภูมิภาคที่เป็นป่าดงดิบ ก็ทำให้สีของมันเข้มขึ้นและมีโอกาสเกิดเสือดำได้ ทั้งนี้ ลักษณะการเกิดสีดำ ถือเป็นลักษณะด้อย ที่ถูกสีขนปกติอันเป็นลักษณะเด่นข่มไว้ แต่หากเสือดาวสองตัวที่มียีนส์ด้อยขนสีดำแฝงอยู่มาผสมพันธุ์กัน ก็จะมีโอกาสเกิดลูกเสือดำได้อย่างน้อย 25 % ในลูกเสือหนึ่งครอก ด้วยเหตุนี้ เสือดาวตัวเมียจึงอาจมีลูกทั้งที่เป็นเสือดาวและเสือดำได้ในครอกเดียวกัน ซึ่งในป่าดิบที่รกครึ้ม โอกาสที่ลูกเสือดำจะเติบโตเอาตัวรอดมีได้สูงกว่าในภูมิภาคป่าโปร่ง จึงทำให้เสือดำถูกพบได้มากในภูมิภาคดังกล่าว