เพนกวินยักษ์

สัตว์โลกที่สูญพันธ์แล้ว

เพนกวินยักษ์ : สูญพันธุ์ในปี 1844

สัตว์โลกที่สูญพันธ์แล้ว

เพนกวินยักษ์เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับเพนกวินซึ่งบินไม่ได้ สูงประมาณ 75 เซนติเมตร หรือ 30-34 นิ้วและหนัก 5 กิโลกรัม
ในสมัยก่อนพบมากในแถบหมู่เกาะนอกชาวฝั่งของแคนาดา กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ไอแลนส์ และอังกฤษ แต่จากการล่าโดยไม่มีการจำกัดทำให้มันกลายเป็น สัตว์โลกที่สูญพันธ์แล้ว  ในที่สุด