เกี่ยวกับเรา

ครุฑ เป็นพญาแห่งนก และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น

นาค เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ จึงปรากฏความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับน้ำไว้ในด้านต่างๆ และเป็นที่มาของจุดประสงค์ที่ สร้างเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อสานต่อ ความเชื่อในเรื่องของ ครุฑ พญาครุฑ นาค พญานาค หรือ พญานาคราช และสิ่งลี้ลับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อเผยแพร่ต่อ

ทั้งนี้เพื่อเป็นความรู้ และเป็นการศึกษาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิได้มีเจตนา จะลบหลู่ หรือ บิดเบือนเรื่องราว เนื้อหาแต่อย่างใด