สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ปลาดาว

           สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นต่ำ ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่าง  แข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกาย และ บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก เพื่อป้องกัน อันตราย และใช้ยึดของกล้ามเนื้อ  นักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่า   อาศัยอยู่ในน้ำ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นพวกๆ ดังนี้

–          พวกฟองน้ำ     

ฟองน้ำ                               

–          พวกลำตัวกลวง          

 ลำตัวกลวง 

–          พวกหนอนตัวแบน

หนอนตัวแบน

–          พวกหนอนตัวกลม

หนอนตัวกลม

–          พวกลำตัวเป็นปล้อง   

เป็นปล้อง                         

–          พวกมีขาเป็นข้อ

ขาเป็นปล้อง

–          พวกหอยและหมึก

ปลาหมึก                        

–          พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม

เม่นทะเล