สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

           สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นสูงมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อน มีกระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

          

          นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ออกเป็น พวก ได้แก่
1. พวกปลา

ปลาการตูน

2. พวกครึ่งน้ำครึ่งบก

Turtles

3. พวกสัตว์เลื้อยคลาน

งูจงอาง_เลื้อยคลาน

 4. พวกสัตว์ปีก

สัตว์ปีก

5. พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

สัตว์เลี้ยงลูกดเวยนม