จามรี

จามรี

จามรี (Yak)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bos Grunnien และ Bos Mutus
ลักษณะ : เป็นสัตว์ในตระกูลวัว ลักษณะรูปร่างคล้ายวัวกระทิง แต่มีขนยาวดกหนา เป็นเส้นละเอียด ปกคลุมทั่วลำตัว และมีหางเป็นพู่ยาว คล้ายกับหางม้า เขายาวโค้ง จามรีถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ จามรีป่า (Bos Mutus) และจามรีบ้าน (Bos Grunnien) ทั้งสองชนิดมีลักษณะคล้ายกัน แต่จามรีป่าจะมีขนาดใหญ่กว่า โดยสูงที่ไหล่ 1.7 เมตร ถึง สองเมตร หนักราว 600 – 1,000 กิโลกรัม สีขนจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม จนถึงสีดำ ส่วนจามรีบ้าน มีขนาดเล็กและบอบบางกว่ามาก โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 400 กิโลกรัม สูงราว 1.4 เมตร ขนมีหลายสี ตั้งแต่ดำ น้ำตาล สีด่าง และสีขาว

จามรี
ถิ่นอาศัย : จามรีป่าพบได้ในแถบที่ราบสูงธิเบตจนถึงแนวเทือกเขาหิมาลัย ส่วนจามรีบ้าน ถูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั้งในแถบเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงธิเบตไปจนถึงเขตทุ่งหญ้าของมองโกเลีย
อุปนิสัย : จามรีป่าชอบอยู่รวมเป็นฝูง ขนาดย่อมราว สิบถึงยี่สิบตัว โดยจะหากินตามเชิงเขาและทุ่งหญ้าในที่ราบสูง แต่ก็สามารถปีนขึ้นเขาสูงชันได้เป็นอย่างดี จามรีป่ามีนิสัยดุร้าย หากมีสัตว์นักล่ามาจู่โจมฝูง พวกมันจะยืนล้อมเป็นวง หันหน้าออกโดยให้ลูกอ่อนอยู่ตรงกลางปัจจุบันจามรีป่าถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากนายพรานที่ล่าเพื่อเอาเนื้อและขน

จามรีบ้านมีนิสัยอ่อนโยน และเป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญของชนพื้นเมืองในเขตที่ราบสูงธิเบตและแถบเทือกเขาหิมาลัย โดยพวกเขาจะใช้มันเป็นสัตว์พาหนะขนของ ใช้ขนและหนังทำเครื่องนุ่งห่ม กระโจมที่พัก กระดูกและเขาใช้ทำเครื่องใช้ ไขมันใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนเนื้อและนมเป็นอาหาร โดยนมจามรีนั้นนอกจากบริโภคสด ๆ แล้ว ยังใช้ทำเนยแข็งสำหรับชงกับชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันทั่วไป รวมทั้งใช้ทำอาหารอื่น ๆ ด้วย